Visie en missie

Visie

In onze visie is participatie – meedoen aan de samenleving – dé sleutel tot emancipatie, integratie en ontwikkeling van (allochtone) vrouwen. Vrijwilligerswerk, opleiding, cursussen, ouderbetrokkenheid, actieve inzet voor de wijk en betaalde arbeid bieden vrouwen de  mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen, om iets voor de samenleving te betekenen, om zich te ontplooien en hun zelfvertrouwen te vergroten. Door actief te zijn maken vrouwen die niet in Nederland geboren zijn, zich ook de Nederlandse taal en Nederlandse cultuur en gewoontes (verder) machtig.

Kortom: meedoen – in wat voor vorm dan ook – biedt kansen voor emancipatie, integratie en persoonlijke ontwikkeling.

Missie

Bereiken en ondersteunen van (met name allochtone) vrouwen uit Amsterdam West en omgeving om (meer) mee te doen aan de samenleving, zodat zij stappen vooruit kunnen (blijven) zetten in hun emancipatie-, integratie-, en ontwikkelingsproces.

Centraal uitgangspunt

Centraal uitgangspunt van Vrouwen vooruit is dat alle vrouwen zich ontwikkelen en emanciperen op hun eigen tempo en eigen manier, die aansluit bij hun eigen waarden en identiteit. Wat emancipatie inhoudt voor een vrouw, kan uiteenlopen, evenals de wegen die daarheen leiden. De ondersteuning die Vrouwen vooruit biedt, sluit daarom altijd aan bij het eigen pad en de eigen waarden van de vrouw. Dit is onzes inziens de enige manier om vrouwen te bereiken en daadwerkelijk te motiveren om stappen vooruit te zetten.

Overige uitgangspunten

Klik hier om meer te lezen over de aanvullende uitgangspunten die wij hanteren.

 

 

Afbeelding 001