Over

Vrouwen vooruit is een kleine stichting met als uiteindelijk doel om een bijdrage te leveren aan de emancipatie en participatie van vrouwen in Amsterdam West en omgeving.

We werken vraaggericht: de vragen en behoeften van de vrouw staan centraal. Op basis van de vraag verwijzen we door, geven we een zetje om zelf verder te kunnen of kunnen vrouwen mee doen aan één of meer van de trainingen, cursussen of trajecten die we bieden.

We werken niet alleen op individueel niveau vraaggericht, maar ook op collectief niveau: door te luisteren, te signaleren en te analyseren pikken wij de gedeelde vragen van vrouwen op en proberen – zoveel mogelijk samen met hen – een aanpak te formuleren die hier een antwoord op geeft.

Wij beschikken over specifieke expertise om (allochtone) vrouwen te ondersteunen in hun emancipatie- en ontwikkelingsproces.

Naast de ondersteuning en activiteiten die we bieden aan vrouwen uit Amsterdam West en omgeving, kunnen wij op aanvraag ook trainingen en cursussen geven in andere delen van Amsterdam. Neem contact met ons op om over de mogelijkheden te spreken. Alle activiteiten die we in West aanbieden, kunnen ook ergens anders gegeven worden. Waar nodig passen we de activiteiten aan de lokale omstandigheden aan.

 

nationalebeeldbank_2007-11-113445-1_portret-vrouw