Uitgangspunten

Onze werkwijze bij het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe activiteiten en projecten is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:

Koppeling theorie/onderzoek en praktijk

Onze projecten en activiteiten zijn gebaseerd op een goede onderbouwing vanuit theorie en onderzoek. De bestuursleden en (freelance) medewerkers zijn universitair geschoolden, met gedegen kennis van sociale processen gecombineerd met ruime praktijkervaring. Deze unieke combinatie garandeert een goede onderbouwing van de ingezette projecten en activiteiten.

Werken vanuit de vragen en behoeften van vrouwen zelf

Door goed te luisteren, signaleren en analyseren pikken wij de vragen van vrouwen op en proberen – zoveel mogelijk samen met hen – een aanpak te formuleren die past hun vragen en behoeften.

Ontwikkeling en doorstroming staan centraal

Vrouwen vooruit is geen ‘traditioneel’ vrouwencentrum, waar vrouwen soms jaren achter elkaar komen, zonder daadwerkelijk stappen vooruit te zetten. De ontwikkeling van vrouwen en de stappen vooruit die zij zetten (hoe klein of groot dan ook) vormen altijd uitgangspunt bij activiteiten en projecten.

Korte lijnen, geen ‘bureaucratie’, flexibel

Vrouwen Vooruit is een kleine stichting. Hierdoor zijn de lijnen kort, de medewerkers toegankelijk en goed te bereiken en kunnen we flexibel en snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en vragen. Dit vinden wij erg belangrijk en is een belangrijk onderscheid met grote organisaties.

Werken vanuit passie en betrokkenheid

De medewerkers zijn allen zeer betrokken bij het werken met en voor vrouwen. Dit vormt voor hen de drijfveer in hun werk. We hebben specifieke exptertise op dit gebied. En dat is te merken in ons werk.